tuvanytecongdong.com

Thưa sư thầy Con tu hành đã lâu nhưng vẫn chưa có duyên để đạt quả trong tu hành

Thưa sư thầy :
Con tu hành đã lâu nhưng vẫn chưa có duyên để đạt quả trong tu hành
***** Ta hỏi con: Tâm con đang nghĩ gì
Thưa sư thầy :
Tâm con hoàn toàn rỗng với Lục trần.... Con cũng không còn phân biệt thân này là của con không... Mọi việc đối với con như đi vào tự nhiên không vướng mắt
*****Con à :
/////người tại gia thì họ tự biết sự tồn tại của họ và an lạc chấp nhận mọi việc đến với họ chính họ thì họ đã đạt cảnh giới nhà phật
/////Người tu hành như chúng ta cái trạng thái của con như vậy cũng chính là quả thanh tịnh niết bàn. Con rõ chưa
******Dạ thưa sư thầy.... Con đã hiểu.... Tu chính là tìm cái Tâm của chính mình và là chủ của chính mình
12/03/2019
6 bình luận:
Phu Tâm
12-03-2019, 02:26:36
A di đà phật
Nhân Như Quả
12-03-2019, 02:26:36
Nam mô a di đà phật
Ngoc Bui Thi
13-03-2019, 04:36:00
Nammoa di dacphat
Nguyễn Minh Cận
13-03-2019, 04:36:00
Nam mô a di da phât.
Minh Chức
14-03-2019, 04:26:57
A Di đà phật
Hoa Ưu Đàm
14-03-2019, 04:26:57
A Di Đà Phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *