tuvanytecongdong.com

Hai ngày nay rất đặc biệt đối với mình

Hai ngày nay rất đặc biệt đối với mình. Trong lúc cạn xiền mà mình vẫn dùng để mua tranh hoạ sĩ. Thì hẳn sau này, khi có chút rồi, mình vẫn cứ dành vào nơi đam mê nhất của mình thui! Được sở hữu bức tranh mình thích, là niềm vui không thể tả. Cảm ơn hoạ sĩ đã sáng tạo nên bức này!
18/07/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *