tuvanytecongdong.com

Bài viết 08/2016

Ma túy "ngày càng nhiều!"

Cô đã cố hết sức mình, luôn tận tụy với trách nhiệm, thế mà vẫn chưa đủ! Miễn cưỡng, cô lê bước nặng trịch vào cái nơi mà cô không muốn ghé chân chút nào.

Nghệ thuật tỏ tình

Được sử ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng Bộ trưởng lúc ấy, của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế, các Sở Ban ngành thành phố và của Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh đã được ra đời với tư cách là một đơn vị sự nghiệp của Sở Y tế thành phố

Đánh giá Chất lượng Cuộc sống một cái nhìn mới của ngành Y

Mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân không tốt thì người bệnh khó có thể duy trì chất lượng cuộc sống, vì không chỉ dựa vào thuốc men, xét nghiệm đơn thuần như trước

Dây chuyền lạnh

Trong không khí rất sôi nổi, tất cả các học viên đều lần lượt thay phiên nhau đứng lớp giảng tập, các học viên còn lại và giảng viên sẽ đóng góp thêm một số ý kiến để bài nói chuyện thêm sinh động và hấp dẫn

Nâng cao vai trò của nhà thuốc ở cộng đồng

Đoàn đã quan tâm tìm hiểu về công tác tổ chức, xây dựng và phát triển mạng lưới Truyền thông – Giáo dục sức khỏe nhất là mạng lưới nhân viên sức khỏe cộng đồng tại thôn bản phù hợp với địa bàn dân cư

Tổng kết tình hình dịch AIDS năm 2005

Trong rượu vang đỏ, phần rượu (alcol etylic) giúp polyphenol hấp thu dễ dàng qua ruột non, nồng độ polyphenol trong rượu nho gấp 3 – 4 lần ở nước ép quả nho