tuvanytecongdong.com

Bài viết 04/2016

Lưu ý phòng chống AIDS trong các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng vaccin, huyết thanh kháng dại tiêm phòng cho mọi đối tượng bị chó nghi dại cắn, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ công tác phòng chống bệnh dại.

Hoạt động Thông tin – Giáo dục – Truyền thông về AIDS

Triển lãm thường xuyên về AIDS tại T4G: 4283 lượt người xem, nâng tổng số người xem lên 61.000 lượt – 452 buổi chiếu video – phát 33 bao cao su, 991 lượt khách mượn tài liệu.

Sinh viên Y4 nghĩ gì về môn Xã Hội Học & Giáo Dục Sức Khỏe ?

Ấn tượng mạnh đầu tiên có lẽ là buổi học đầu tiên. Với phòng ốc rộng rãi thoáng mát, điều kiện học tập có sẵn (overhead, phim video, tài liệu tham khảo, dụng cụ để vẽ, giấy trong…).